PRP

یکی از راه های مناسب برای جوان سازی صورت استفاده از هورمون های رشد متعدد است. هورمون های رشد در بسیاری از بافت های بدن وجود دارند. و بعضی از سلولها حاوی هورمون های رشد متعددی هستند که می توانند در چوانسازی پوست ویا بازسازی بعضی از بافت های بدن موثر باشند. تهیه و جداسازی هورمون های رشد در بعضی از بافت های بدن بسیار مشکل است ولی در بعضی از بافت ها ساده تر است و جراح پلاستیک براحتی میتواند آن را جدا کرده و در مناطق مورد نظر استفاده کند. یکی از این محل ها پلاسمای خون است که حاوی پلاکت های بسیاری است. این پلاکت ها دارای هورمون های رشد بسیار موثری هستند که در بسیاری از درمان ها کاربرد دارند. یکی از این کار برد ها در جوانسازی صورت و رفع چین و چروک صورت است. جراح پلاستیک این پلاکت ها را از خون خودفرد جداکرده و تغلیظ نموده وپس از فرآوری ان را در درمان چین وچروک صورت بکار می برد. این پلاکت ها در محل، هورمون های رشد ارزشمند خود را رها کرده واثرات مثبت متنوعی را ایجاد میکنند. این پلاکت ها چون ازخون خود فرد هستند واکنش منفی نداشته و با بدن شخص کاملا سازگارند.