لیپو ساکشن نواحی کوچک بدن

در بدن انسان مناطق کوچکی هستند که با افزایش وزن چربی رادر خود ذخیره کرده ولی پس از لاغری یا کاهش وزن ، این چربی ها باقی مانده وازبین نمیروند. حتی رژیم های سخت وطولانی هم چاره کار نیست و چربی های این مناطق اصطلاحا سفت شده وبه کاهش وزن ورژیم غذایی پاسخ نمی دهند. در اینگونه موارد میتوان با کمک لایپو ساکشن ولیزر لایپو ساکشن ، چربی های اضافه را از بدن خارج نمود. این عمل در نواحی کوچک با بیحسی موضعی ودرکلینیک انجام شده ونتیجه آن خیلی زود مشاهده می شود.