لیزر صورت وجوانسازی صورت ورفع مو های زائد

از لیزر میتوان در جوانسازی ولایه برداری صورت ، درمان همانژیوم وعروق نابجا در بدن ، درمان اسکارها ، درمان بدرنگی و چندرنگی درپوست و رفع موهای زائد استفاده کرد.