عمل جراحی زیبایی کشیدن ابرو

با افزایش سن و با حرکات مکرر عضلات صورت وعضلات دور چشم اتصالات ابرو آزاد و شل شده و بتدریج ابرو ها در اثر نیروی جاذبه دچار افتادگی می شوند. این حالت بصورت خواب آلودگی و افسرده نشان دادن صورت دیده می شود.
باعمل جراحی میتوان کناره های ابرو را بالا کشید و حالت جوانی را دوباره به صورت باز گراند.