عمل جراحی زیبایی شکم وکوچک کردن شکم

عمل جراحی کوچک کردن شکم شامل برداشتن چربی اضافه و پوست اضافه خواهد بود که همراه با بازسازی خاصیت کشسانی عضلات شکم هم همراه است. علت اصلی این موارد ارثی، حاملگی های متعدد، جراحی قبلی و یا تغییرات شدید وزن است.
عمل جراحی شکم میتواند یک شکم صاف تر و صفت تر را به شما هدیه دهد. معمولا نتایج دائمی است و محل جراحی برروی محل جراحی سزارین قبلی خواهد بود و کمتر دیده میشود. بعد از جراحی لباس فشاری به مدت ۲ تا ۴ ماه برای بدست آورن بهترین شکل و نتیجه لازم خواهد بود. ورزشهای سبک و قدم زدن پس از چند روز شروع میشود و ورزشهای سنگین پس از ۳ ماه قابل انجام خواهد بود.