رفع چروک گردن

چروک های گردن و خط دار شدن گردن در قسمت وسط گردن از عوارضی است که براحتی قابل درمان است. این عارضه بعلت جدا شدن عضله های خاص گردن اتفاق میافتد ودر جراحی زیبایی گردن براحتی میتوان آن را درمان نمود ونتایج زیبایی آن طولانی مدت وگاهی مادام العمراست.