درباره دکتر کریمی


دکتر حمید کریمی، متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی زیبایی، که دوره تکمیلی جراحی زیبایی و فک و صورت خود را در سال 2002 در فرانسه نزد استادان بزرگی همچون دکتر Tulasn، دکتر Rolou، دکتر Marshac و دکتر Firma در دانشگاه علوم پزشکی پاریس و بیمارستان Henri Mondor گذرانده است. بیش از 15 سال سابقه جراحی پلاستیک و زیبایی و بیش از صدها عمل جراحی موفق در این زمینه دارند. دارای 72 مقاله معتبر علمی در مجلاتی مانند Plastic and Reconstructive Surgery و AESTHICS Plastic Surgery و European Journal of Plastic Surgery با بیش از 504 نقل قول از ایشان. همچنین در رشته جراحی پلاستیک و زیبایی از دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز فارغ التحصیل شده اند و در حال حاضر به عنوان استاد تمام جراحی پلاستیک و زیبایی در همین دانشگاه، مشغول به تدریس این رشته میباشند. همچنین ایشان نفر سوم بورد جراحی پلاستیک و زیبایی در سال 1381 و نفر اول بورد جراحی عمومی در سال 1372 کشور میباشند.

Dr Hamid Karimi is a Professor of Plastic & Cosmetic Surgery at Iran University of Medical Sciences and is one of the region’s most acclaimed surgeons, ranking first among participants in Iranian Association of Surgery in 1993. Dr Hamid has numerous other areas of specialism, including:

 • Breast Augmentation and Reduction

 • Reconstructive Surgery

 • Congenital anomalies and burns (Cleft Lip & Palate)

 • Maxillofacial Surgery

 • Face Lift

 • Blepharoplasty

 • Rhinoplasty

 • Abdominoplasty

 • Liposuction

Academic memberships and awards

 • Fellowship of Plastic & Reconstructive Surgery Henri Mondor Hospital Paris France.
 • Active Member of Burns Research Center Iran. Former CEO of Motahary Burn Hospital Teheran 2002-2008
 • Member of American Society of Plastic Surgeons (ASPS)
 • Member of International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
 • Member of International Society of Burn Injury (ISBI)
 • Member of Middle East Burn Fire Disaster Society (MEBFDS)
 • Member of Iranian Society of Plastic and Aesthetic Surgeons.
 • Member of Iranian Association of Surgeons