اعمال جراحی بازسازی فک و صورت

عمل جراحی زیبایی صورت:

در اثر گذر زمان وافزایش سن اعضائ صورت افتادگی پیدامیکنند ودرنتیجه چین وچروک در صورت وپلک و گونه ها وگردن اتفاق میافتد.
در طی عمل جراحی زیبایی صورت تمامی افتادگیهادرحدامکان اصلاح شده و چین وچروک ها بر طرف می شود.
وصورت وگردن حالت جوانتر پیدامیکنند.
ورم وکبودی از ۱ -۱۴ روزادامه خواهدداشت.
و نتایج تا۸-۱۰سال باقی میماند.

 

قبـــــــــــل عمـــل

بعـــــــد عمـــــــل

برای مشاهد تصاویر بیشتر کلیک کنید